dotacje unijne

CNC Milling Sp. z o. o. Sp. K. informuje o realizacji projektu:

Realizacja inwestycji umożliwiającej wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup innowacyjnej elektroerozyjnej wycinarki drutowej oraz specjalistycznego oprogramowania do projektowania”
Do głównych celów realizacji projektu należy podniesie poziomu innowacyjności spółki oraz poprawa jej pozycji konkurencyjnej, poprzez zakup elektroerozyjnej wycinarki drutowej oraz specjalistycznego oprogramowania do projektowania ICT o bardzo wysokim poziomie innowacyjności i nowoczesności. Inwestycja umożliwi świadczenie udoskonalonej, zaawansowanej pod względem technologicznym usług – obróbkę detali oraz produkcję nowego pod względem technologicznym produktu – sprawdzianów do kontroli powierzchni zewnętrznych.

Więcej informacji o dotacjach unijnych na www.wrpo.wielkopolskie.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013